Algemene voorwaarden Kynologie Kolham


Groepslessen:

    *Lessen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs.
     
    *Tijdens de les is er ruimte voor vragen over het opvoeden en trainen van uw hond.
     
    *Uw hond draagt tijdens de les een normale halsband met daaraan een normale riem, ander materiaal wordt gebruikt 
i.o.m. de instructeur. *Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. De les kan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden.
*Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur uw hond los te laten lopen op of rond de trainingslocatie. *Uw hond dient op tijd ingeënt zijn. *Kynologie Kolham heeft het recht om cursisten en/of honden te weigeren voor de lessen. *Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures,
ziektes of overlijden van de hond tijdens de lessen. *Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde
aansprakelijk voor de door de hond veroorzaakte schade. Hieronder valt schade aan derden, schade aan andere honden
of personen die de training bezoeken en schade op of aan de trainingslocatie. Controleer of uw hond is meeverzekerd
op de polis van uw WA verzekering.


In en rond de trainingslocatie:

    *In de trainingshal geldt een rookverbod.
    *Uitwerpselen op en rond de trainingslocatie worden door de eigenaar van de hond direct opgeruimd.
    *Op de trainingslocatie wordt op het gehele terrein rekening gehouden met andere mensen en dieren. Stapvoets rijden.
                 
*Rijden en parkeren op en rond de trainingslocatie geschied op eigen risico.

Prive Les:

  *Priveles wordt verzorgd door daartoe opgeleide instructeurs.
    *Tijdens de les wordt uitgebreid aandacht besteed aan vragen over het opvoeden en trainen van uw hond.
    *In overleg met de instructeur wordt bepaald welke trainingsmethode er wordt toegepast en welke materialen
daar bij (kunnen) worden gebruikt.
    *Mocht u op de afgesproken datum/tijd verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door.
    *Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, 
     ziektes of overlijden van de hond tijdens deze lessen.
    *Priveles geschiedt geheel op eigen risico. Volgens de wet is de eigenaar van de hond te allen tijde aansprakelijk 
voor de door de hond veroorzaakte schade. Controleer of uw hond is meeverzekerd op de polis van uw WA verzekering.

Bedrijven:

    *Lessen/trainingen worden uitsluitend gegeven door daartoe opgeleide instructeurs.
    *Als er tijdens de lessen/trainingen een hond aanwezig is wordt de hond alleen onder toezicht en met toestemming van 
     de instructeur ingezet.
    *Kynologie Kolham heeft het recht om mensen(medewerkers) te weigeren voor de lessen/trainingen.
    *Kynologie Kolham kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor besmetting, verwonding, blessures, 
ziektes of overlijden van medewerkers van het bedrijf.
    *Deelname aan de lessen/trainingen geschiedt geheel op eigen risico.  Controleer of uw bedrijf verzekerd is 
     voor evt. schade aan mensen en/of materieel die als gevolg van de lessen/trainingen kan ontstaan.

Betalingen:

  *Betaling van de cursus vindt plaats voor aanvang van de tweede les.
    *Geen restitutie cursus/training/lesgeld.
    *Privelessen aan het einde van de les betalen.
    *Cursus(sen) en/of Priveles(sen) bij voorkeur contant betalen.
    *Wilt u voor de cursus(sen) of priveles(sen) een factuur, dan dient u zich te houden aan de gestelde betalingstermijn 
vermeld op de factuur.
    *Uitvoering van de lessen/trainingen voor bedrijven vinden plaats nadat er een getekende offerte is ontvangen.
    *Voor bedrijven vindt de betaling altijd plaats per factuur in overeen stemming met de getekende offerte. 
Bedrijven dienen zich te houden aan de gestelde betalingstermijn vermeld op de factuur.
    *Betaling per factuur vindt altijd plaats op rekeningnummer IBAN: NL61INGB0004927201 van de ING Bank t.a.v. 
Kynologie Kolham.
    *Houdt u zich niet aan de op de factuur gestelde betalingstermijn, of de daarop volgende aanmaning, dan behoud 
Kynologie Kolham zich het recht om een erkend incasso of deurwaarder bedrijf in te schakelen om het verschuldigde
bedrag te innen. De extra kosten die dit met zich mee brengt zijn voor rekening van de klant die het verschuldigde bedrag
niet tijdig heeft betaald.

2018 - Kynologie Kolham - Alle rechten voorbehouden.
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2014 - Kynologie Kolham - Alle rechten voorbehouden.